Däcktips

1. Däckstorlek och hastighetsklass

Rätt däckstorlek och hastighetsklass hittar du lättast i bilens registerutdrag. I flera bilars registerutdrag anges också alternativa däckstorlekar som tillverkaren godkänt. Däckstorleken kan ökas i enlighet med vissa förordningar. Ytterligare information får du enklast från en professionell däckverkstad eller en auktoriserad försäljare av ditt bilmärke. Om den valda däckstorleken avviker från det som stadgats i förordningarna måste fordonet alltid ändringsbesiktas. Bilens tillverkare har också fastställt en hastighetsklass för däcken som bestäms enligt de krav som bilens topphastighet och/eller bilens chassisystem och elektroniska stabilitetskontroll ställer. Genom att använda den hastighetsklass som biltillverkaren planerat och testat för bilen säkerställer du att din bils körbeteende är konsekvent och förutsägbart i alla körsituationer. I Finland får bilen utrustas med däck vars prestandaklass är lägre än dessa hastighetsklasser, om de däck som skall bytas är minst av hastighetsklass Q (160 km/h). Enligt förordningen skall i ett sådant fall ett klistermärke eller en bricka om specialbegränsningen för nedsatt hastighet, av vilken fordonets största tillåtna hastighet framgår, vara permanent fästad på ett för föraren lätt synligt ställe. I praktiken har denna förordning inte tillämpats. Förordningen gäller naturligtvis inte vinterdäck, eftersom moderna vinterdäck med mjuk blandning som tillverkats enligt det nordiska konceptet alltid är av hastighetsklass Q eller T.

2. Märkning av däckstorlek

Viktigaste uppgifterna, exempelstorlek 205/55R16 91W 205 – Däckets bredd i millimeter 55 – Profilkoefficient = tvärsnittets höjd / bredd R – Konstruktionsbeteckning (R = radial, radialdäck) 16 – Fälgens diameter i tum 91 – Bärförmågaindex, däckets maximibelastning med standardtryck (91 = 615 kg) W – Hastighetsklass, prestandaklass (W = under 270 km/h) Andra bokstäver i anslutning till däckstorleken: RF – Fastställd bärförmåga XL – Fastställd bärförmåga, ett allt allmännare krav för tunga personbilar och minibussar M + S – För leriga förhållanden och vinterförhållanden, inte tillräckligt för den nordiska vintern FR – Sidoskydd, skyddar aluminiumfälgen mot stöt. Rekommenderas inte för användning i hjul som har en heltäckande navkapsel.

3. Val av däck

Vid val av däck: Använd endast däckstorlekar, vilka har godkänts till din bil. Ursprungliga storlekar finns i registerutdraget. Ofta har man i registerutdraget också räknat upp de alternativa däckstorlekar som tillverkaren godkänt. Däckstorleken kan ökas i enlighet med vissa förordningar. Ytterligare information får du enklast från en expert i däckaffären eller märkesaffären för din bil. Rekommendationer för val av däck: Använd endast däck från en tillverkare samtidigt. Däck från olika tillverkare har olika egenskaper vilket kan påverka bilens körbeteende. Byt däcken på minst en axel åt gången. Man skall alltid montera de bättre däcken på bakaxeln oberoende av om bilen är fram- eller bakhjulsdriven. Byt alltid ut ventilerna i samband med däckbyte. Ändra inte däckets rotationsriktning..

4. Skydd av däck

Närma dig kantstenar försiktigt. Undvik att köra över vassa hinder med för hög fart. Hårda slag kan skada däcket speciellt om de riktas mot däckets kanter. Om du märker att ditt däck har fått ett hårt slag bör det undersökas hos en expert omedelbart. Skadorna syns inte nödvändigtvis på däckets yta. Experten demonterar däcket från fälgen och undersöker det också från insidan. Tips: Närma dig kantstenar och trottoarkanter försiktigt och i rätt vinkel. Däckets sidoytor har är inte planerade för att motstå hårda påfrestningar.

5. Lufttryck

Lufttrycket bär lasten…och fullbordar köregenskaperna. Största delen av däckskadorna beror på fel lufttryck! Kontrollera däckens lufttryck regelbundet. Då och då bör man också kontrollera reservdäckets lufttryck. De rätta tryckrekommendationerna finns i bilens handbok, ofta också på locket till bränsletankens påfyllningsöppning eller framdörrens karm. Biltillverkaren ger alltid en rekommendation både för lätt last och för maximilast. Kom ihåg att öka trycket i däcken alltid när du lastar din bil. Fel lufttryck påverkar bilens körbeteende och leder till att däcken slits för tidigt. Tips: Kölden sänker lufttrycken med cirka 0,1 bar/ -10 grader. Som tryck för vinterdäck rekommenderar vi 0,2 – 0,3 bar mera än de tryck som biltillverkarna anger för sommardäck. Trycket måste kontrolleras på kalla däck. Trycket i däck som värmts upp vid körning är alltid högre. Sänk aldrig däcktrycket i onödan. Däcktrycket ökar inte av sig själv. Lufttrycksmätare kan vara inexakta. Lita alltså bara på kontrollerade mätare. Lufttrycket måste alltid vara det samma i båda däcken på samma axel. När bilen lastas ökar man trycket mera på bakaxeln (se bilens manual). Fäst ventilhatten omsorgsfullt, så att det inte kommer in fukt eller smuts i ventilen.

6. Montering av däck

Borde jag kanske göra monteringsarbetena själv? Låt alltid en professionell firma göra däckmonteringen. Professionella monterare kontrollerar däcken och fälgarna före monteringen. Monteringsarbetet och balanseringen utförs med specialverktyg och hjulbultarna och åtdragningsmomentet kontrolleras alltid med en momentnyckel. En händig man eller kvinna kan dock själv byta däck som är på fälg till sin bil om däcken och fälgarna har kontrollerats för eventuella begynnande skador och man kan vara säker på att däckens balansering är i skick. Det är bra att börja monteringsarbetet med att bekanta sig med bilens manual där det anges var man hittar de behövliga verktygen och bilens lyftpunkter. Bilarnas domkrafter har tillverkats med tanke på tillfälliga byten till reservdäck på vägen. De är ofta mycket bräckliga och tål inte alls vridning i sidled. Om du har aluminiumfälgar på din bil kontrollera att du har de rätta bultarna/muttrarna. Leta alltså rätt på ett jämnt och hårt underlag för däckbyte. Före bytet skall du märka de däck som är på bilen för att komma ihåg placeringen. Lägg i handbroms och växel så att hjulen står stilla. Kila fast de däck som är mot marken så att du kan vara säker på att bilen inte kan röra sig. Var försiktig när du tar bort navkapslarna så att de inte skadas. Gå absolut inte under bilen när den vilar på en domkraft. Ta bort ett däck åt gången. Rengör kontaktytorna omsorgsfullt och skruva åt bultarna/muttrarna korsvis lite åt gången. Gör den slutliga åtdragningen till rätt moment med en momentnyckel först efter att bilen har sänkts på marken. Fäst navkapslarna omsorgsfullt. Kontrollera den rätta positionen mot ventilhålet. Kom ihåg att göra en efterdragning efter cirka hundra körkilometer. Tvätta de däck som tagits bort med mild tvättmedelslösning och kontrollera deras skick.

7. Däckets ålder

Gummiblandningen i däckets slitbana börjar hårdna med tiden. Detta sker snabbast när däcket används på bilen och utsätts därmed för värme och solljus. Åldrandets effekt är tydligast hos nordiska vinterdäck med mjuk gummiblandning. Trots rätt säsongsförvaring har ett däck i praktiken förlorat sina bästa vinteregenskaper cirka fem år efter att däcket togs i bruk. Oavsett hur mycket slitbana det finns kvar. Åldrandet påverkar sommardäck inte alls lika mycket som vinterdäck. Visserligen blir också sommardäckens prestanda sämre med åldern och vi rekommenderar inte användning av däck som är äldre än åtta år. I de däck som godkänts i Europa har man ända sedan 80-talet använt en s.k. DOT-kod på däcksidan. Denna kod anger däckets tillverkningstidpunkt. Märkningens två första siffror anger tillverkningsveckan. De följande en eller två (från och med 2000) anger tillverkningsåret. Om det inte finns sådana koder på däckets sida, har däcket tillverkats på 70-talet eller tidigare eller det har inte godkänts för att användas i Europa. I båda fallen medför användningen av däcket en säkerhetsrisk. Till exempel märkningen 0100 anger att däcket har tillverkats på vecka 1 år 2000.

8. När ska man byta till vinterdäck

Vinterdäck när? Vintern kommer överraskande. Varenda höst. När höstens första snö kommer möter vi samma fenomen år efter år. Trafiken är ett kaos när människor glider med sommardäck. I däckverkstäder, servicestationer och bilaffärer som byter däck är det kö, eftersom bilister inte har bytt till vinterdäck i god tid före vinterväglag. Helt i onödan. Enligt lag måste man använda vinterdäck från början av december till slutet av februari. Man får använda dubbdäck från 1 november till 31 mars eller måndagen efter annandag påsk. Man får också använda dubbdäck vid andra tider, om väderleken eller väglaget förutsätter det. I praktiken kan man börja använda dubbdäck genast när temperaturen sjunker till noll och det är möjligt att vägytorna fryser. I Södra Finland är denna tidpunkt vanligtvis vid månadsskiftet september/oktober. Moderna dubbar klarar sig bra också vid körning på bar asfalt. För dem som använder friktionsdäck är bytestiden mycket flexiblare, eftersom lagen inte förbjuder användningen av friktionsdäck ens på sommaren. I praktiken kan man börja använda nordiska friktionsdäck med mjuka blandningar genast när utomhustemperaturerna har sjunkit permanent under 15 grader. Då kan värmen på däckytan inte stiga för högt ens i långvarig motorvägskörning. En bilist som använder friktionsdäck kan byta till vinterdäck redan i mitten av september och köra med dem lugnt ända till valborg. Och undvika köer. Tips: Undvik bytesköer och byt däck på din bil genast när vädret tillåter det. Vintern börjar i oktober! Med friktionsdäck kör du utan bekymmer från slutet av september till början av maj.

9. Rätt förvaring

Lämna inte dina däck i en hög i ett hörn – däcken tycker inte om det! Före bytet av däck skall du märka ut däckens plats och speciellt deras rotationsriktning. Det är bra att tvätta däcken och fälgarna med en mild tvållösning innan de läggs i förvar. Däcken förvaras bäst på en sval, mörk och torr plats. Förvara däcken långt från oljor, bränslen och lösningsmedel som kan skada däckets gummiblandningar. Däck som monterats på fälgar bör inte förvaras upprätt. Bäst håller de sig upphängda från fälgen eller sidledes. Helst exempelvis på ett träflak eller motsvarande. Lösa däck skall förvaras upprätt så att deras ställning ändras en gång i månaden. Man får inte hänga upp lösa däck eller trava dem på varandra. Det lättaste är att låta en professionell däckverkstad ta hand om däckens säsongsförvaring. Då blir de också tvättade, kontrollerade och balanserade om du så önskar. På nästan alla orter finns i dag till och med flera företag som erbjuder däckförvaringstjänster. När däcken har tagits bort från bilen bör de kontrolleras, åtminstone okulärt, för eventuella begynnande skador. Om det finns minsta lilla känsla om att allt inte är som sig bör, bör man låta en expert kontrollera däcken. Om däcken t.ex. har slitits ojämnt är det oftast ett tecken på ett fel i bilens chassi. Ju snabbare felet upptäcks, desto förmånligare är det att reparera det.

10. Reservdäck

När kontrollerade du reservdäcket på din bil senast? Många bilister glömmer kontrollera reservdäcket. En däckskada kommer alltid som en överraskning. Vare sig du kör med nya eller gamla däck, bryr sig vassa föremål på vägen inte om det. När en olycka inträffar är det mycket behagligare att byta det skadade däcket till ett däck där det finns luft än att börja söka efter en bärgningsbil eller tillkalla annan hjälp. Kontrollera också att det i din bil finns bultar som passar till reservdäcket (de är nästan alltid olika för aluminiumfälgar) och en däcknyckel som passar till bultarna. Tips: Kontrollera alltid reservdäcket och lufttrycket vid däckbyte! Se till att det finns lämpliga bultar och verktyg för däckbyte i bilen Om din bil har låsbultar/-muttrar, se till att det finns en nyckel till dem i bilen och att också andra bilanvändare vet var den finns.

11. Säkra mönsterdjup

I sina tester har Continental konstaterat att bromssträckor på våt vägbana med slitna däck kan vara dubbelt så långa som med nya däck, när däcken har slitits till det lagstadgade minimimönsterdjupet på 1,6 mm. I regnväder är däck rätt så säkra till ca 4 mm, efter vilket bromssträckorna växer progressivt när mönsterdjupet minskar. På motsvarande sätt är vinterdäckens grepp i sörja och snö beroende av tillräckligt mönsterdjup. Tips: Vi rekommenderar byte av sommardäck vid 4 mm:s mönsterdjup. På vinterdäck är säkerhetsgränsen för mönsterdjup 5 mm (lagen kräver 3 mm). Däckets förmåga att förebygga vattenplaning är direkt proportionell med slitbanans mönsterdjup. Tips: Kontrollera däckens mönsterdjup kontinuerligt! Skjut inte upp köp av nya sommardäck till våren. Förbered dig för höstregn med nya däck. Under sensommaren slits däcken mycket långsammare än på våren på asfaltvägar som ruggats upp av dubbdäck.

12. Lufttrycken i vinterdäck

Kallt väder sänker däckens lufttryck med cirka 0,1 bar/ -10 grader. I nordiska vinterförhållanden bör man alltså använda 0,2 – 0,3 bar högre tryck än i sommardäck. Biltillverkarnas rekommendationer för sommardäck är avsedda för varmare förhållanden. Kom ihåg att beakta din bils belastning vid kontroll av lufttryck. Med rätta lufttryck fullbordar du din bils köregenskaper.

13. Inkörning av dubbdäck

Med omsorgsfull inkörning kan man säkerställa att dubbarna fungerar till slutet av däckets livslängd. Dubbarna sätter sig i dubbhålen under de första 500 kilometrarna. Under inkörningen skall man undvika snabba accelerationer, kraftiga bromsningar och snabb kurvkörning.

14. Däckslitage

Effektivast påverkar du däckens kilometerresultat om du justerar däcktrycket efter belastningen och har ett lugnt körsätt. Vanligtvis slits däck på drivande axeln snabbare än på den icke drivande axeln. Du kan balansera däckslitaget genom att byta däckens plats med ca 10.000 km:s mellanrum utan att byta rotationsriktningen. Kom ändå ihåg att om det ena däckparet är klart mera slitet än det andra, måste de bättre däcken alltid monteras på bakaxeln av säkerhetsskäl. Följ däckens slitageform kontinuerligt! Ojämnt slitage beror oftast på fel på bilens chassi, såsom axlarnas inriktning, slitna eller defekta stötdämpare m.m. Balansera däcken alltid vid behov. Hjul som är i obalans sliter på däcken, stötdämparna och chassidelarna.

15. Belastning

Överbelasta inte dina däck – Load Index-siffran på däcksidan anger däckets maximibelastning vid normtrycket (se din bils manual). Däckets maximala bärförmåga x 2 = maximivikten på bilens axel. Det är inte själva däcket som bär lasten utan lufttrycket innanför däcket. Kontrollera det rätta lufttrycket för lasten i bilens manual (rekommendationer för lufttryck). För lågt lufttryck sliter på hjulen, försvagar körbeteendet och ökar bränsleförbrukningen. Körning med för lågt däcktryck kan leda till däckskada.

16. Rengöring av däck

Däcken behöver periodisk rengöring; speciellt viktigt är detta när de sätts i förvaring efter vintern eller sommaren. Rengöring behövs för att hindra att de orenheter som blivit kvar i däcken skadar dem under förvaringen. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller oljor. De kan skada gummiblandningen. Det bästa rengöringsmedlet är mild tvållösning och rent vatten. Om du använder en högtryckstvätt kom ihåg: Använd aldrig ett roterande munstycke för att rengöra däcken! Håll munstycket på minst 20 cm:s avstånd från däcket!

17. Räcker det med att bara byta två däck

Däck slits snabbare på den drivande axeln än på den icke drivande axeln. Detta är vanligt speciellt i bilar med framhjulsdrift. På rak arm känns det som en logisk och ekonomisk lösning att bara byta ut slitna däck. Ur säkerhetssynpunkten är det ändå bäst att alla däck är så jämnt slitna som möjligt. Då uppnår man de mest balanserade greppegenskaperna, i synnerhet i kurvor. Det bästa kilometerresultatet uppnås faktiskt genom att byta däck från den ena axeln till den andra med ca 10.000 km:s mellanrum utan att ändra rotationsriktningen. De bättre däcken skall alltid till bakaxeln. Om man ändå beslutar att bara byta ut två däck måste de bättre däcken alltid monteras på bakaxeln. Detta görs för att undvika överraskande förlust av grepp. Föraren känner variationerna i den rådande friktionsnivån i framhjulen via ratten, i en framhjulsdriven bil också via gaspedalen. Om greppet förloras på bakaxeln sker detta nästan alltid överraskande så att det oftast inte finns tid att korrigera slirningen. Vid bromsning ökar hjulbelastningen på framaxeln. Om de sämre däcken har monterats på bakaxeln, tappar denna greppet först och fordonet svänger obehärskat på tvären. Om de bättre däcken har monterats på bakaxeln som sig bör, håller bilen kursen och däcken på bakaxeln bromsar farten fortfarande effektivt så att också stoppsträckan blir kortare. Säkerhetstips: Kom ihåg att kontrollera mönsterdjupet på dina däck regelbundet. Vår säkerhetsrekommendation för sommardäck är 4 mm, för vinterdäck 5 mm.